Najnowsze wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące karmienia piersią i mleka mamyWytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące karmienia piersią zostały uaktualnione w czerwcu 2022 roku.


Chyba najważniejszą zmianą jest to, że w końcu po wielu, wielu, wielu, wielu latach w końcu w zgodzie z tym co rekomenduje WHO, AAP zaleca karmienia piersią do 2 roku życia i dłużej, tyle ile chcą tego mama i dziecko.


Muszę powiedzieć, że:
1. Długo im się zeszło ROFL,
2. To jest super zmiana jest, bo jak się okazuje karmienie piersią ponad 2 lata nie jest „Tylko dla krajów biednych i Afryki” a dla wszystkich i rekomendacje WHO nie tylko długo się już nie zmieniają, ale i W KOŃCU inne organizacje zaczynają je adaptować do swoich wytycznych.


Kilka wytycznych z najnowszych rekomendacji 1

Rekomendowane jest wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy. W przypadku większości niemowląt nie ma potrzeby wprowadzania mleka modyfikowanego dla niemowląt ani innych źródeł pożywienia.

Po upływie 6 miesięcy karmienie piersią powinno być kontynuowane wraz z podawaniem odżywczych pokarmów uzupełniających. AAP zaleca kontynuowanie karmienia piersią, wraz z podawaniem odpowiedniej żywności uzupełniającej 2 lata lub dłużej, tak długo, jak chcą tego mama i dziecko.

Karmienie piersią i mleko mamy należy traktować jako punkt odniesienia i standard, do którego wszystkie inne formy karmienia niemowląt są porównywane pod kątem biologicznym, medycznym i naukowym.

Joan Younger Meek, Lawrence Noble,
Section on  Breastfeeding; Breastfeeding
and the Use of Human Milk. Pediatrics 2022;

Badania i metaanalizy potwierdzają, że wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka zmniejsza występowanie infekcji dolnych dróg oddechowych, biegunek, zapalenia ucha środkowego oraz otyłości. Podawanie wcześniejsze, niż przed 6 miesiącem, produktów uzupełniających nie ma korzyści dla niemowląt karmieniu piersią ani pod kątem wzrastanie i rozwoju, ani pod kątem żelaza w organizmie dziecka, a może wręcz sprzyjać otyłości zwłaszcza jeżeli produkty uzupełniające są wprowadzane przed 4 miesiącem życia.

Dane  potwierdzają, że u dzieci które były karmione piersią jako niemowlęta rzadziej występują liczne ostre i przewlekłe zaburzenia, takie jak:

 • zapalenie ucha środkowego,
 • ostre biegunki,
 • infekcje dolnych dróg oddechowych,  
 • SIDS,
 • nieswoiste zapalenie jelit,
 • białaczka dziecięca,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • astma
 • atopowe zapalenie skóry

Jak długo karmić piersią?

Matki, które zdecydują się karmić piersią dłużej niż rok, potrzebują wsparcia ze strony lekarzy, a także ochrony przed barierami w miejscu pracy.

Decyzja rodziców o żywieniu powinna być w pełni akceptowana przez każdego przedstawiciela opieki zdrowotnej, bez wywierania presji i poczucia winy u rodzica.

Matki, które decydują się na karmienie piersią po pierwszym roku życia, potrzebują wsparcia. Często zgłaszają, że czują się wyśmiewane lub wyobcowane w swojej decyzji o długości karmienia i ukrywają swoje karmienie piersią, aby nie narażać się na niechciane osądy i komentarze.

Istnieją dowody, że tylko połowa matek karmiących piersią dłużej niż rok omawia swoją decyzję ze swoim pediatrą podstawowej opieki zdrowotnej a 38% kobiet zgłasza, że ich lekarz nie wspiera karmienia piersią po roku, i mamy te decydują się zmienić swojego pediatrę.

Odciąganie mleko dla wcześniaka i leczenie mamy

Odciągnięte mleko matki należy traktować jako terapię medyczną, przy czym wyższe dawki wiążą się z większymi korzyściami zdrowotnymi.

Zachęcamy pediatrów do korzystania z aktualnych zasobów, takich jak LactMed, aby zapewnić odpowiednie zalecenia i unikanie niepotrzebnego przerywania karmienia piersią, nawet tymczasowo, bo większość leków i szczepionek jest kompatybilne z karmienie piersią

Żółtaczka

W przypadku żółtaczki jeżeli zachodzi potrzeba suplementacji niemowląt, to powinna odbywać się z odciągniętym mlekiem matki. Karmienie siarą zwiększa ilość kupek u noworodków, co przyspiesza wydalanie bilirubiny w kupce. Konieczność fototerapii u zdrowego niemowlęcia bez oznak odwodnienia i/lub niewystarczającego spożycia nie jest wskazaniem do suplementacji mlekiem modyfikowanym, chyba że stężenie bilirubiny zbliża się do poziomu transfuzji wymiennej. Niemowlęta wymagające fototerapii czerpią korzyści z przebywania blisko matki, co jest ważne aby ułatwić karmienie piersią

Ekspozycja na alergeny

Niektóre niemowlęta karmione piersią doświadczają tzw. żółtaczki mleka matki, łagodnego stanu, który może utrzymywać się do 3 miesięcy. Bilirubina jest podwyższona, dziecko jest zdrowe, i dobrze się rozwija, przybiera na wadze oraz robi odpowiednią liczbę kupek. Żadne specjalne leczenie nie jest potrzebne

Ekspozycja na orzeszki ziemne i jajko może odbyć się między 4 do 6 miesiącem życia u niemowląt z wysokim ryzykiem alergii, ale nie przed upływem 6 miesięcy u niemowląt z umiarkowanym lub niskim ryzykiem


 1. Joan Younger Meek, Lawrence Noble, Section on  Breastfeeding; Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics 2022; e2022057988. 10.1542/peds.2022-057988

Hafija

Nazywam się Agata. Hafija.pl to najlepszy mainstreamowy blog o karmieniu piersią.

Comments are closed here.