Współpraca


 

Od grudnia 2015 roku nie udzielam się w eventach, sponsorowanych przez podmioty naruszające
Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz powiązane rezolucje Zgromadzenia WHA
(producenci mleka modyfikowanego, butelek, smoczków, żywności dla dzieci do 36 miesiąca życia).