Współpraca


Nie podejmuję komercyjnej współpracy z markami. 

Maile dotyczące współpracy niekomercyjnej, niezwiązanej z żadnym podmiotem komercyjnym
proszę kierować na adres koordynatorki biura Renaty Lukas
: renata@hafija.pl.

W sprawie warsztatów proszę kontaktować się pod adresem: warsztaty@hafija.pl.

Nie reklamuję ani nie pokazuję produktów wysłanych do mnie bez mojej wiedzy czy zgody. Nie odsyłam paczek PR.

Od grudnia 2015 roku nie udzielam się w eventach, sponsorowanych przez podmioty naruszające
Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz powiązane rezolucje Zgromadzenia WHA
(producenci mleka modyfikowanego, butelek, smoczków, żywności dla dzieci do 36 miesiąca życia).