Warsztaty z Hafiją

 Warsztaty w okresie trwania pandemii prowadzę jedynie w formie online 

Nazywam się Agata Aleksandrowicz. Prowadzę od sześciu lat największe kompendium dotyczące karmienia piersią – Blog Matki Karmiącej www.hafija.pl.

Przez ostatnie osiem lat prowadziłam warsztaty w całej Polsce, a udział w nich wzięło ponad 5000 rodziców.

Jestem wiceprezeską Fundacji Promocji Karmienia Piersią. Przez cztery lata byłam redaktor naczelną Kwartalnika Laktacyjnego – magazynu o karmieniu piersią, który pomagałam stworzyć.

Jestem dyplomowaną Promotorką Karmienia Piersią CNoL.

Jestem prelegentką konferencji dot. karmienia piersią. Wypowiadam się jako ekspert w mediach w sprawach dotyczących laktacji i karmienia piersią. Współpracowałam z UNICEF, WHO Polska, Ministerstwem Zdrowia, Fundacją Opieki Okołoporodowej, Fundacją Pro Familia, Fundacją Rodzić po Ludzku, Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią.

Organizuję co roku w Fundacji Promocji Karmienia Piersią konferencję PROLAKTYNA – najważniejsze wydarzenie dotyczące karmienia piersią w Polsce. W 2016 roku byłam członkinią zespołu ds. opieki okołoporodowej przy Ministerstwie Zdrowia. Prowadziłam warsztaty na kursie Promotora Karmienia Piersią w CNoL.

Współtworzyłam kampanię spotów edukacyjnych w Metrze Warszawskim i byłam ambasadorką kampanii #konieczabawywychowanego.

W swojej pracy przestrzegam postanowień Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO oraz rezolucji dot. karmienia piersią WHA. Kieruję się aktualną wiedzą naukową oraz wytycznymi WHO i UNICEF.

Warunki prowadzenia przeze mnie warsztatów

informacje ogólne
  • warsztaty w okresie trwania pandemii prowadzę jedynie w formie online
  • skontaktuj się ze mną co najmniej na 6 tygodni przed planowanym wydarzeniem – adres: warsztaty@hafija.pl
  • każdy warsztat jest odpłatny – koszt jednego warsztatu trwającego 1h to 360 zł brutto, koszt prelekcji na konferencji do 1 h to 960 zł brutto