Warsztaty z Hafiją

 Do końca 2020 roku nie przyjmuję zaproszeń do prowadzenia warsztatów ani webinarów na rok 2020.
Zapisy na rok 2021- warsztaty@hafija.pl 

Nazywam się Agata Aleksandrowicz. Prowadzę od sześciu lat największe kompendium dotyczące karmienia piersią – Blog Matki Karmiącej www.hafija.pl.

Przez ostatnie sześć lat prowadziłam warsztaty w całej Polsce, a udział w nich wzięło ponad 1300 rodziców.

Jestem wiceprezeską Fundacji Promocji Karmienia Piersią. Przez cztery lata byłam redaktor naczelną Kwartalnika Laktacyjnego – magazynu o karmieniu piersią, który pomagałam stworzyć.

Jestem dyplomowaną Promotorką Karmienia Piersią CNoL.

Jestem prelegentką konferencji dot. karmienia piersią. Wypowiadam się jako ekspert w mediach w sprawach dotyczących laktacji i karmienia piersią. Współpracowałam z UNICEF, WHO Polska, Ministerstwem Zdrowia, Fundacją Opieki Okołoporodowej, Fundacją Pro Familia, Fundacją Rodzić po Ludzku, Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią.

Organizuję co roku w Fundacji Promocji Karmienia Piersią konferencję PROLAKTYNA – najważniejsze wydarzenie dotyczące karmienia piersią w Polsce. W 2016 roku byłam członkinią zespołu ds. opieki okołoporodowej przy Ministerstwie Zdrowia. Prowadziłam warsztaty na kursie Promotora Karmienia Piersią w CNoL.

Współtworzyłam kampanię spotów edukacyjnych w Metrze Warszawskim i byłam ambasadorką kampanii #konieczabawywychowanego.

W swojej pracy przestrzegam postanowień Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO oraz rezolucji dot. karmienia piersią WHA. Kieruję się aktualną wiedzą naukową oraz wytycznymi WHO i UNICEF.

Warunki prowadzenia przeze mnie warsztatów

 

 

informacje ogólne
 • skontaktuj się ze mną co najmniej na 6 tygodni przed planowanym wydarzeniem – adres: warsztaty@hafija.pl
 • warsztaty prowadzę dla max. 35 osób w grupie
 • każdy warsztat jest odpłatny – koszt jednego warsztatu trwającego 3h to 960 zł brutto, koszt prelekcji na konferencji do 1 h to 960 zł brutto
 • jeżeli warsztat ma odbyć się dalej niż 20 km od centrum Warszawy, to do mojego wynagrodzenia musisz doliczyć koszty: przejazdów PKP, wyżywienia i (opcjonalnie) noclegu
 • sala, w której mam prowadzić warsztaty, musi pomieścić rodziców z dziećmi, musi być wyposażona w rzutnik i kable do podłączenia komputera
 • uczestnicy moich warsztatów otrzymują ode mnie materiały drukowane
 • dzieci są zawsze mile widziane na moich warsztatach
Tematyka warsztatów
 • Szkoła karmienia piersią: od A do Z – czas trwania od 2,5 do 3 h
 • Odstawienie od piersi – czas trwania od 2,5 do 4 h
 • Korzyści z karmienia piersią – czas trwania od 1,5 do 2 h
 • Odżywianie matki karmiącej piersią – czas trwania od 1,5 do 2 h
 • Korzyści z karmienia piersią – czas trwania 1h
 • Bezpieczne karmienie butelkę – czas trwania 2h
 • Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO dla profesjonalistów – czas trwania od 45 min do 3 h
Jeżeli masz sponsora
Jeżeli masz sponsora wspierającego finansowo warsztaty, które mam prowadzić, to:

 • sponsor pokrywa wszystkie koszty organizacji łącznie z udziałem słuchaczy – wydarzenie musi być wtedy darmowe dla uczestników
 • jeżeli mimo obecności sponsora wydarzenie jest odpłatne, to moje koszty udziału musisz liczyć podwójnie
 • w czasie warsztatów nie reklamuję ani nie rekomenduję produktów ani usług Twojego sponsora, nie prowadzę loterii, losowań, nie prowadzę rozmów biznesowych. W sprawie współpracy sponsor może kontaktować się pod adresem: renata@hafija.pl