Karmienie piersią i smoczek


Z najnowszej metaanalizy wynika, że podawanie smoczka uspokajacza w badaniach randomizowanych nie zmniejsza szans na udane karmienie piersią oraz, że decyzja o tym czy podawać smoczek uspokajacz powinna należeć do rodziców.

Patrząc na badania które były brane pod uwagę w tej meta analizie można jednak zauważyć, że dotyczyło to niemowląt w różnym wieku a nie tylko tych w pierwszych tygodniach laktacji.

przegląd Cochrane nie znalazł danych popierających ograniczenie stosowania smoczków, a przegląd z Sao Paolo w Brazylii i Yale University wykazał zwiększone ryzyko przedwczesnego zakończenia wyłącznego karmienia piersią kiedy podawany był smoczek.

Amerykańska Akademia Pediatrii w swoich najnowszych wytycznych z 2022 roku rekomenduje, żeby w pierwszych dobach życia dziecka nie podawać dzieciom smoczka uspokajacza.

Wytyczne rekomendowane przez WHO na temat używania smoczka, tak zwanego uspokajacza, u dzieci karmionych piersią mówią o tym, żeby dzieci w pierwszych 6-8 tygodniach życia nie otrzymywały smoczka uspokajacza.

Z powodu tych sprzecznych doniesień warto pamiętać o tym żeby w momencie kiedy laktacja jest w trakcie stabilizacji ze smoczka korzystać bardzo rozważnie.

Podawanie smoczka może wpływać na przegapienie oznak głodu u dziecka. Podając smoczek dziecko zaspokoi potrzebę ssania, wzrośnie poziom cholecystokininy, który da dziecku poczucie sytości ale zapotrzebowanie na pokarm nie będzie zaspokojone. To może skutkować tym, że dziecko będzie słabo przybierać na wadze a pierś nie będzie wystarczająco pobudzona.

Dużo mówi się o smoczku w kontekście prewencji SIDS.

Badania randomizowane i metaanalizy nie potwierdzają tej tezy. Przegląd Cochrane z 2017 roku, nie znalazł żadnego wiarygodnego badania, które mogłoby udowodnić bezsprzecznie, że podawanie dzieciom smoczka na pewno zmniejsza ryzyko SIDS.

Często mówi się o tym, że samo ssanie nieodżywcze może stabilizować oddech dziecka, może przeciwdziałać bezdechom. Ta samo dzieje się też na piersi, kiedy dziecko odżywczo i nie odżywczo ssie pierś.

Przegląd Cochrane dotyczący smoczków i nagłej śmierci niemowląt nie znalazł wystarczających dowodów na poparcie lub odrzucenie zalecenia podawania dzieciom uspokajacza do snu.

ź:

Tolppola O, Renko M, Sankilampi U, Kiviranta P, Hintikka L, Kuitunen I. Pacifier use and breastfeeding in term and preterm newborns-a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr. 2022 Sep;181(9):3421-3428. doi: 10.1007/s00431-022-04559-9. Epub 2022 Jul 14. PMID: 35834044; PMCID: PMC9395499

Tolppola O, Renko M, Sankilampi U, Kiviranta P, Hintikka L, Kuitunen I. Pacifier use and breastfeeding in term and preterm newborns-a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr. 2022 Sep;181(9):3421-3428. doi: 10.1007/s00431-022-04559-9. Epub 2022 Jul 14. PMID: 35834044; PMCID: PMC9395499.

Jaafar S, Ho JJ, Jahanfar S, Angolkar M. Effect of restricted pacifier use in breastfeeding term infants for increasing duration of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD007202. DOI: 10.1002/14651858.CD007202.pub4
Psaila K, Foster JP, Pulbrook N, Jeffery HE. Infant pacifiers for reduction in risk of sudden infant death syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011147. DOI: 10.1002/14651858.CD011147.pub2
Rachel Y. Moon, Rebecca F. Carlin, Ivan Hand, THE TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME AND THE COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN; Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. Pediatrics July 2022; 150 (1): e2022057990. 10.1542/peds.2022-057990
Buccini GDS, Pérez-Escamilla R, Paulino LM, Araújo CL, Venancio SI. Pacifier use and interruption of exclusive breastfeeding: Systematic review and meta-analysis. Matern Child Nutr. 2017 Jul;13(3):e12384. doi: 10.1111/mcn.12384. Epub 2016 Nov 14. PMID: 27863027; PMCID: PMC6866034.
Buccini Gdos S, Pérez-Escamilla R, Venancio SI. Pacifier Use and Exclusive Breastfeeding in Brazil. J Hum Lact. 2016 Aug;32(3):NP52-60. doi: 10.1177/0890334415609611. Epub 2015 Oct 7. PMID: 26446096.
Joan Younger Meek, Lawrence Noble, Section on Breastfeeding; Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics July 2022; 150 (1): e2022057988. 10.1542/peds.2022-057988

Hafija

Nazywam się Agata. Hafija.pl to najlepszy mainstreamowy blog o karmieniu piersią.

Comments are closed here.