Karmienie piersią i padaczka


Padaczka to choroba neurologiczna. Jej przyczyny często bywają nieuchwytne i nie są możliwe do jednoznacznego określenia. W Polsce ok. 400 tys. osób choruje na padaczkę1. Objawem padaczki są napady o różnym przebiegu. Mogą one być związane z utratą świadomości i kontroli nad własnym ciałem.

Padaczkę kontroluje się głównie farmakologicznie przy zastosowaniu leków zapobiegających wystąpieniu napadów. Dawkowanie i leczenie ustala lekarz prowadzący – neurolog. Często leczenie w celu opanowania napadów wymaga zastosowania więcej niż jednej substancji leczniczej.

Zdarzają się też przypadki padaczki lekoopornej i wtedy stosuje się leczenie chirurgiczne i specjalną dietę ketogenną.

Drgawki i ich kontrolowanie lekami jest zależne od tego z jakim rodzajem ataku mamy do czynienia. ILAE (International League Against Epilepsy) wprowadziło następujący podział ataków padaczkowych.

Drgawki podzielone są ze względu na źródło występowania, czyli to:

 • w którym punkcie mózgu się zaczynają
 • czy świadomość osoby doświadczającej ataku jest zachowana
 • czy napady drgawkowe obejmują inne objawy, takie jak zaburzenia motoryczne

Oraz na:

drgawki o ogniskowym początku – które zaczynają się i dotyczą jedynie jednego obszaru w mózgu. Mogą nie wpływać na świadomość osoby, której dotyczą lub częściowo wpływać. Czasem mogą zmieniać się w drgawki obustronne toniczno-kloniczne, obejmujące obie części mózgu.

drgawki o uogólnionym początku  – które zaczynają się i obejmują obie półkule mózgu. Należą do nich drgawki toniczno-kloniczne,  kloniczne, toniczne i atoniczne, miokloniczne, napady nieobecności, typowe i atypowe nieobecności

drgawki o nieznanym początku – co do których nie można być pewnym ani ustalić dokładnie gdzie się zaczynają i jakiego obszaru mózgu dotyczą.

Kobiety cierpiące na epilepsję mogą karmić piersią2. Jest to zdrowe zarówno dla nich jak i dla dziecka. Rekomenduje się karmienie zgodnie z wytycznymi WHO. Badania nie wykazują, że dzieci karmione piersią przez mamy z leczoną epilepsją mają problemy rozwojowe czy zdrowotne.

„Wszelkie niepożądane skutki dotyczące rozwoju dziecka, spowodowane ekspozycją na leki stosowane w padaczce w czasie laktacji, pozostają czysto teoretyczne, w przeciwieństwie do wielu dobrze udokumentowanych korzyści karmienie piersią” 3

Jeżeli kobieta przyjmowała leki w ciąży, to już na etapie prenatalnym dziecko miało styczność z substancjami leczniczymi. Karmienie piersią może też być elementem powolnego „schodzenia” z leku niemowlęcia, które otrzymywało lek przez łożysko. U niektórych dzieci niekarmionych piersią można zaobserwować syndrom odstawienia od leku a czasem nawet drgawki spowodowane nagłym odstawieniem4 5

Zaleca się, żeby dzieci mam z padaczką zawsze były monitorowane pod kątem działań niepożądanych.

UWAGA: bezpieczeństwo stosowania n/w leków w czasie laktacji może być zagwarantowane jedynie poprzez prawidłowe dobranie dawek leków i substancji czynnej przez specjalistę lekarza prowadzącego – neurologa i kontrolę stanu zdrowia matki i dziecka.

Substancje stosowane w czasie leczenia to:

Acetazolamid – uważany jest za bezpieczny w czasie karmienia piersią. W niskich ilościach pojawia się w mleku matki6.

Karbamazepina – uważana za bezpieczna w czasie karmienia piersią. Przenika do mleka kobiecego (około 25% do 60% stężenia w osoczu). U niektórych dzieci wystąpiły działania niepożądane. Korzyści z jej stosowanie muszą przewyższać ryzyko dla dziecka. Zaleca się monitorowanie stanu zdrowia dziecka 7 8 9 10

Klobazam – niekiedy uważany za przeciwwskazany w czasie laktacji. Koniecznie stosowany powinien być pod kontrolą lekarza. Przy stosowaniu tego leku nie należy spać z dzieckiem. Krótkie stosowanie może być bezpieczne, długie może powodować skutki uboczne u dziecka. Raczej rekomendowane stosowanie alternatywy11 12 13  14.

Klonazepam – WHO uważa ten lek za kompatybilny z karmieniem piersią. Nie powinno stosować się go u mam wcześniaków i noworodków. Nie powinno się spać z dzieckiem przyjmując ten lek. Przy wysokich dawkach może powodować skutki ubocze. Wymagane monitorowanie dziecka. 15 16 17 18

Eslicarbazepine acetale – prawdopodobnie kompatybilny z karmieniem piersią. Nie ma danych na temat skutków ubocznych jego stosowania. 19 20

Etosuksymid – niektóre źródła mówią o wysokim ryzyku działań niepożądanych dla dziecka inne o tym, że prawdopodobnie jest on kompatybilny z karmieniem piersią Wskazane monitorowanie dziecka 21  22 23 24 25  26

Gabapentyna – uważana za kompatybilna z karmieniem piersią Powinno się monitorować dziecko.27 28 29 30.

Lakozamid – działanie w czasie laktacji na dziecko nie jest znane. Rekomenduje się stosowanie bezpieczniejszych zmienników32 33.

Lamotrygina – Terapeutyczne poziomy stwierdzono w surowicy niemowląt (35-50% poziomu surowicy matki). Dzieci mam przyjmujących tą substancję powinny być uważnie monitorowane35  36 37.

Levetiracetam – uważany za lek niskiego ryzyka w czasie laktacji. Raczej nie powoduje skutków ubocznych u dzieci karmionych piersią.  Istnieją doniesienia o możliwości wpłuwu negatywnego na produkcję mleka38 39 40 41.

Nitrazepam –niskie dawki mogą być kompatybilne z karmieniem piersią. Nie powinno się spać z dzieckiem po zażyciu tego leku. 42

Okskarbazepina – w mleku pojawia się w niskiej, nieznaczącej ilości, uważana jest za lek niskiego ryzyka i nie powinna dawać skutków ubocznych. Powinno się monitorować dziecko 43 44 45 46

Perampanel – lek nie do końca poznany w kontekście laktacji. Może pojawiać się w mleku w wysokich stężeniach. Powinno stosować się alternatywę47 48.

Piracetam – lek o niskiej skuteczności terapeutycznej, niepoznany w kontekście laktacji, powinno się stosować inne alternatywy 49

Fenobarbital – przenikanie tego leku do mleka jest różne. Mogą pojawić się skutki uboczne. Jest to lek niepolecany w laktacji. Niekiedy uważany jest za lek kompatybilny, ale ze względu na ryzyko akumulacji raczej wybierać należy alternatywę. 50 51 52 53

Fenytoina  –  do mleka wydziela sie w nieznaczących ilościach, uważa się go za lek niskiego ryzyka. Wymaga monitorowania dziecka. 54 55 56 57

Pregabalina – prawdopodobnie bezpieczna, wydziela się do mleka w nieznaczących ilościach, istnieją bezpieczniejsze zamienniki. Powinno się monitorować dziecko.  58 59 60 61

Prymidon  – wydziela się do mleka w znacznych ilościach. Wymaga ścisłego monitorowania niemowlęcia. Uważany jest niekiedy za kompatybilny z laktacją, ale może się akumulować, więc raczej polecana jest alternatywa. 62  63 64 65

Rufinamid – brak szczegółowych informacji na temat jego stosowania w laktacji. Raczej powinno się stosować alternatywę.66 67

Kwas walproinowy  – uważany za lek bardzo niskiego ryzyka, w mleku pojawia się w nieznaczących ilościach, uważany za kompatybilny z karmieniem piersią68 69 70 71

Tiagabina – nie do końca poznane działanie w czasie karmienia piersią. Poleca się wybranie bezpieczniejszych alternatyw72. 73 74.

Topiramat – Lek uważany za bezpieczny w laktacji, wydziela się do mleka w ilościach niewielkich. Powinno się monitorować dziecko. 75 76 77 78.

Wigabatryna – uważany za bezpieczny w czasie laktacji. Wydziela się do mleka w nieznaczących ilościach. Nie powinna dawać skutków ubocznych u dziecka. Powinno się monitorować dziecko. 79 80 81 82.

Zonisamid – wydziale się do mleka w znaczących ilościach. Nie odnotowane skutków ubocznych stosowania leku, ale też nie poleca się go i zaleca rozważenie innej alternatywy. Powinno się monitorować dziecko83  84 85 86 87  88.

Kilka uwag organizacyjnych.

Wiele mam cierpiących na epilepsję obawia się o to, jak poradzi sobie z maluszkiem. To zrozumiałe. Napadów nie kontrolujemy i lęk, że coś się stanie dziecku jest naturalny.

Nagłe zmiany hormonalne po porodzie, zmęczenie, osłabienie mogą nasilać objawy tej choroby. Dobrze jest mieć przez pierwsze tygodnie kogoś obok, kto będzie z nami przebywał i dbać o swój wypoczynek

Raczej nie powinno się nosić dziecka tylko na rękach. raczej używaj chusty lub nosidła, albo możesz w domu jeździć z dzieckiem wózkiem, jeżeli obawiasz się o upadek.  Nie noś dziecka do kuchni ani nie gotuj z dzieckiem na ręku.

Nie karm dziecka na stojąco, usiądź w wygodnym i bezpiecznym miejscu – np. na łóżku swoim, albo na podłodze. Dzieci starsze, które sadzasz w wysokim foteliku do karmienia zawsze dobrze przypinaj pasami bezpieczeństwa. Myj dziecko nie bezpośrednio w wannie – raczej wilgotnym ręcznikiem na macie. Możesz nawet mieć specjalny materacyk rozkładany na podłodze. Na takim materacyku na podłodze zmieniaj też dziecku pieluszki i przebieraj. Jak najszybciej obniż poziom łóżeczka dziecka na niższy. Możesz mieć dziecko na niskim poziomie od samego początku.

Dobrze zabezpieczaj elementy potencjalnie niebezpieczne np. gniazdka, kable na ziemi, ostrze przedmioty.

Na koniec parę słów od moich czytelniczek, które zmagają się z padaczką.

„W padaczce mama nie może zapominać o swoim zdrowiu przy maluchu – od jej zdrowia zależy zdrowie dziecka, więc warto podkreślić wagę systematyczności snu (wiem trudno o to, ale to w dużym stopniu przyczynia się do wystąpienia napadu), regularności przyjmowania leku, higieny życia czyli unikania prowokatorów napadów, regularności badań EEG.

U mnie zmęczenie sprowokowało wystąpienie krótkich tzw. małych napadów dwusekundowych. Taki napad nie powinien być groźny, ani dla mamy ani dziecka, ale juz w trakcie czterosekundowego napadu mamie może wypaść dziecko z rąk.”

Martyna, mama Mai

„Epileptyczka może karmić piersią tylko musi skonsultować się ze swoim lekarzem (a jeżeli ten nie wie poszukać innego), pamiętać o zwiększonym zapotrzebowaniu na kwas foliowy w ciąży i nic tylko cieszyć się tymi wspaniałymi chwilami bo szybko lecą :)”

Olga

 

 1. https://neurologia.mp.pl/choroby/146293,padaczka
 2. Gooneratne IK, Wimalaratna S. Update on management of epilepsy in women for the non-neurologist. Postgrad Med J. 2016 Sep;92(1091):554-9. doi: 10.1136/postgradmedj-2016-134191. Epub 2016 Jul 13. Review. PubMed PMID:27412920.
 3. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 4. https://www.epilepsy.com/living-epilepsy/women/epilepsy-and-pregnancy/breastfeeding
 5. https://www.epilepsysociety.org.uk/breastfeeding-and-epilepsy#.WzDLuqczbDc
 6. https://www.drugs.com/pregnancy/acetazolamide.html
 7. https://www.drugs.com/pregnancy/carbamazepine.html
 8. http://www.e-lactancia.org
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 10. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 11. https://www.drugs.com/pregnancy/clobazam.html
 12. http://www.e-lactancia.org
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 14. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 15. https://www.drugs.com/pregnancy/clonazepam.html
 16. http://www.e-lactancia.org
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 18. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 19. https://www.drugs.com/pregnancy/eslicarbazepine.html
 20. http://www.e-lactancia.org
 21.  https://www.drugs.com/pregnancy/ethosuximide.html
 22. http://www.e-lactancia.org
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 24. http://www.e-lactancia.org
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 26. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 27. https://www.drugs.com/pregnancy/gabapentin.html
 28. http://www.e-lactancia.org
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 30. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 31. 31 http://www.e-lactancia.org
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 33. 34 http://www.e-lactancia.org
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 35. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 36. https://www.drugs.com/pregnancy/levetiracetam.html
 37. http://www.e-lactancia.org
 38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 39. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 40. http://www.e-lactancia.org
 41. https://www.drugs.com/pregnancy/oxcarbazepine.html
 42. http://www.e-lactancia.org
 43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 44. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 45. https://www.drugs.com/pregnancy/perampanel.html
 46. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 47. http://www.e-lactancia.org
 48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 49. https://www.drugs.com/pregnancy/phenobarbital.html
 50. http://www.e-lactancia.org
 51. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 52. https://www.drugs.com/pregnancy/phenytoin.html
 53. http://www.e-lactancia.org
 54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 55. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 56. https://www.drugs.com/pregnancy/pregabalin.html
 57. http://www.e-lactancia.org
 58. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 59. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 61. https://www.drugs.com/pregnancy/primidone.html
 62. http://www.e-lactancia.org
 63. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 64. https://www.drugs.com/pregnancy/rufinamide.html
 65. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 66. https://www.drugs.com/pregnancy/valproic-acid.html
 67. http://www.e-lactancia.org
 68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 69. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 70. https://www.drugs.com/pregnancy/tiagabine.html
 71. http://www.e-lactancia.org
 72. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 73. https://www.drugs.com/pregnancy/topiramate.html
 74. http://www.e-lactancia.org
 75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 76. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 77. https://www.drugs.com/pregnancy/vigabatrin.html
 78. http://www.e-lactancia.org
 79. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 80. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
 81. https://www.drugs.com/pregnancy/zonisamide.html
 82. http://www.e-lactancia.org
 83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 84. http://www.e-lactancia.org
 85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487964
 86. Veiby G, Bjørk M, Engelsen BA, Gilhus NE. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure. 2015 May;28:57-65. doi: 10.1016/j.seizure.2015.02.013. Epub 2015 Mar 16. Review. PubMed PMID: 25837494.
Hafija

Nazywam się Agata. Hafija.pl to najlepszy mainstreamowy blog o karmieniu piersią.

5 komentarzy

 • Alicja
  4 lipca 2018 at 12:24

  Dziękuję za dogłębny i rzetelny artykuł! Sama przyjmowałam lamotryginę w trakcie karmienia. Pani neurolog stwierdziła, że korzyści dla dziecka wynikające z przyjmowania mleka matki przewyższają ewentualne skutki uboczne.

 • Michalina
  11 lipca 2018 at 11:28

  Na szczęście nie dotyczy mnie ten problem, ale cieszę się, że jest w sieci miejsce, gdzie można znaleźć tak obszerne kompendium wiedzy na temat epilepsji. Podziwiam też do ilu źródeł się odwołujesz, ogromny szacun!

 • Kamila
  13 lipca 2018 at 14:26

  Hafija, pomagasz wielu kobietom i przedstawiasz fakty j dowody naukowe w prosty i rzeczowy sposób, a tu nagle pojawia się taki artykuł
  http://pediatrics.aappublications.org/content/137/4/e20154154
  i próbuje wiele ważnych rzeczy odwrócić do góry nogami :-/

  • Hafija
   19 lipca 2018 at 11:38

   Tojest artykuł sprzed dwóch lat…

 • Anonim
  1 sierpnia 2018 at 00:01

  Hafijo.
  Jesteś cudowna.
  Dziś zaczyna się tydzień karmienia piersią, jestem położna rodzinną, jutro mam pierwsze spotkanie przed porodem z mamą chora na epilepsje.
  Wiedziałam, że tu znajdę cenne źródło informacji, żeby ją wesprzeć merytorycznie i poszerzyć swoją wiedzę.
  Serdeczne dzięki

skomentuj

Bezpłatne tapety

Bezpłatne e-booki