3 filary wsparcia w karmieniu piersią


W Stanach działa niezależny panel ekspertów o nazwie United States Preventive Services Task Force, w skrócie USPSTF. Zajmuje się on podstawową opieką zdrowotną i wydaje rekomendacje w sferze zdrowia człowieka. Panel obsadzany jest przez U.S. Department of Health and Human Services’ Agency for Healthcare Research and Quality – agencję departamentu zdrowia.

Rekomendacje panelu  są oznaczone od A (najlepsza) do D (najmniej istotna) oraz I. Gradacja porządkuję istotę rekomendacji.   Zalecenia są oparte wyłącznie na korzyści dla pacjentów, a nie na korzyściach finansowych. Oznacza to, że aspekt finansowania interwencji czy leczenia nie jest istotny dla wydania rekomendacji. Innymi słowy – liczy się zdrowie nie kasa.

Niedawno USPSTF wydało rekomendację dotyczącą interwencji z zakresu karmienia piersią1.  Rekomendacja obejmuje interwencje, które podejmowane są wokół matki karmiącej, w czasie ciąży i po niej, a które przynoszą sukcesy laktacyjne, czyli takie które działają.

Rekomendacja wydana 25 października 2016 oznaczona jest literką B i stanowi, że istnieją przekonywujące dowody na to, że karmienie piersią zapewnia zdrowotne korzyści dla dzieci oraz dla matek. Potwierdza, że interwencje w niej wyszczególnione wpływają znacząco na zwiększenie długości karmienia piersią i wzrost wskaźników karmienia piersią również w sferze karmienia wyłącznego.

Potencjalne szkody proponowanych  interwencji są nieznaczne i jest małe prawdopodobieństwo, że opisywane interwencje mogą matce lub dziecku zaszkodzić. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że dla zdrowia matki i dziecka te interwencje są ogromnie ważne i nie wiążą się z ryzykiem.

Przejdźmy do omawianych interwencji.

 

Wyróżniono trzy interwencje, które są istotne i mają możliwość kształtowania wzrostu wskaźników karmienia piersią.

 

Po pierwsze: Profesjonalne doradztwo .

Żeby była to skuteczna interwencja to powinno ono mieć charakter porady laktacyjnej jeden na jeden, którą oferuje osoba z medycznym wykształceniem. W tym obszarze znajdują się też takie działania jak – zaopatrzenie np. w materiały edukacyjne, staniki do karmienia czy laktator. Pamiętać należy, że w USA gdzie urlopu macierzyńskiego praktycznie nie ma takie zaopatrzenie w produkty jak stanik, czy laktator, jest istotne, żeby mamy mogły utrzymać laktację. Profesjonalne wsparcie to zarówno dostarczanie niezbędnej wiedzy o korzyściach z karmienia  piersią i psychologiczne wsparcie ale tez rozwiązywanie bezpośrednich problemów w procesie karmienia piersią, obserwacja aktu karmienia, korekta błędów itd. itd. Takie wsparcie oferowane może być w wielu momentach, od ciąży, przez poród i pobyt na oddziale aż po wyjście ze szpitala i opiekę nad niemowlęciem. To wsparcie może być udzielane w gabinecie, w szpitalu, w domu czy przez telefon oraz w dowolnej kombinacji w/w.  Największe sukcesy przynosi ta interwencja jeżeli jest wykorzystywana częściej niż raz. Oznacza to, że regularne wizyty i regularne konsultacje są dla laktacji najlepsze.

 

Po drugie: Wsparcie niemedyczne.

Potraktowane jest podobnie jak wsparcie medyczne (!). Według wytycznych odbywa się w systemie jeden na jeden ale osobą która wspiera matkę nie jest profesjonalista z medycznym wykształceniem, ale  inna mama, nie medyk, która ma za sobą udaną drogę laktacyjną i wywodzi się z podobnych kręgów co mama,  którą wspiera. Ważne jest jednak to, że osoba wspierająca przeszła szkolenie z zakresu karmienia piersią i udzielania wsparcia prowadzone przez profesjonalistów. Podobnie jak we wsparciu medycznym, wsparcie niemedyczne udzielane może być w różnych miejscach (jak w medycznym), na różnych etapach (od ciąży po okres po porodzie) i w oparciu o rożne drogi komunikacyjne (od osobistego po telefoniczne – czy on-line).

 

Po trzecie: Edukacja Formalna.

Mowa tutaj o sformalizowanej i pewnym sensie regulowanej nauce np. w szkołach rodzenia, albo na spotkaniach z położną – najczęściej w okresie przedporodowym ale niekoniecznie. Zwykle taka nauka prowadzona jest  w grupach ale też może mieć formę edukacji za pośrednictwem różnego rodzaju mediów – Internetu, telefonu, video przekazu, czy specjalnych materiałów edukacyjnych.  Skierowana jest ona głownie do matek, ale może też być dedykowana innym członkom rodziny matki i dziecka. Skupia się na korzyściach z karmienia piersią, nauce praktycznych umiejętności, oraz nauce radzenia sobie z podstawowymi komplikacjami.  Może też zawierać elementy uczące innych członków rodziny z zakresu tego jak wpierać matkę i jakich porad udzielać.  (Czyli np. uczenie ojca dziecka co musi wiedzieć żeby wesprzeć swoją partnerkę inaczej niż pędząc bo mleko ze sklepu). O tym jak rodzina jest ważna pisałam już zarówno w kontekście babci2  jak i męża/partnera3.

 

Wyżej wymienione interwencje powinny  być dla matek dostępne, po to żeby zwiększać szanse na inicjację, utrzymanie i kontynuowanie karmienia naturalnego.

Tak więc edukacja, wsparcie i jeszcze raz wsparcie – jest nam potrzebne i może przynosić korzyści, w tym żeby nam się udało karmić dziecko piersią!

  1. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2571249
  2. https://www.hafija.pl/2016/05/babcia-i-karmienie-piersia.html
  3. https://www.hafija.pl/2016/04/rola-ojca-w-karmieniu-piersia.html
Hafija

Nazywam się Agata. Hafija.pl to najlepszy mainstreamowy blog o karmieniu piersią.

Comments are closed here.