Praktyka rozdzielania dzieci i mam w dobie COVID-19


Opieka and matką i dzieckiem w systemie rooming-in – czyli razem, bez rozdzielania, jest kwestią fundamentalną dla zdrowia dzieci oraz pełnej szacunku, empatycznej i efektywnej opieki medycznej.

Kobiety, które przebywają ze swoimi dziećmi mają większe szanse na stworzenie silnej więzi z dzieckiem oraz na lepszą stabilizację laktacji. Dzieci poznają matkę po zapachu i czują się bezpieczne i nie są samotne, co dla mózgu noworodka jest jedną z podstawowych potrzeb do przetrwania i prawidłowego rozwoju. Dodatkowo dzieci które przebywają z matką mają bardziej stabilną temperaturę ciała, oddech, pracę serca i szybciej mogą opuścić szpital.

Przebywanie z dzieckiem wzmacnia wiarę w siebie matki oraz rozpoczyna proces efektywnej nauki umiejętności opieki nad dzieckiem np. rozpoznawania sygnałów biologicznych dziecka (chociażby głodu) i uczenie się „języka” dziecka. Wspólne przebywanie mamy z dzieckiem redukuje jej stres i zmniejsza ryzyko depresji poporodowej. Praktyka rooming-in pozwala również na naukę balnasowania między potrzebami dziecka i matki.

Analiza opublikowana w Lancet EclinicalMedicine podkreśliła ogromne znaczenie zapewnienia bliskiego kontaktu noworodka z rodzicami po porodzie szczególnie dla tych dzieci, które urodziły się z niską wagą urodzeniową lub przed czasem.

W wielu krajach w przypadku potwierdzenia lub podejrzewania COVID-19 u rodziców noworodki są rutynowo rozdzielane od rodziców co zwiększa ryzyko ich śmierci oraz zdrowotnych konsekwencji rozdzielenia wpływających na  ich całe życie.

„Zakłócenia w świadczeniu podstawowych usług zdrowotnych w czasie COVID-19 negatywnie wpłynęło na jakość opieki nad najbardziej wrażliwymi dziećmi oraz na ich prawo do tak ważnego dla ich życia kontaktu z ich rodzicami.

Dr Anshu Banerjee, Director for Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Ageing at WHO.

WHO zaleca pozostawianie mamy i dziecka w jednym pokoju i umożliwienie karmienia piersią oraz kontaktu skóra do skóry nawet jeżeli jest podejrzewana lub potwierdzona infekcja COVID-19 u mamy oraz zapewnienie edukacji oraz działań prewencyjnych  chroniących przed zakażeniem.

Przegląd 20 zaleceń z 17 krajów pokazało, że aż 1/3 z nich rekomendowała rozdzielenie od matki jeżeli infekcja COVID-19 była stwierdzona lub podejrzewana u mamy.  Aż 2/3 pracowników ochrony zdrowia z 62 krajów deklarowało, że nie pozwalają matkom z podejrzewaną lub z potwierdzoną infekcją COVID-19  na kontakt skóra do skóry z noworodkiem, a prawie 1/4 z nich nie pozwalała na karmienie piersią/mlekiem matki nawet przez niezarażonego rodzica/opiekuna.

Pracownicy ochrony zdrowia podkreślali swoją niepewność co do opieki nad matką i dzieckiem a nawet co do karmienia piersią, nawet pomimo wytycznych WHO i wiedzy jaką mamy obecnie, a która mówi, że mleko mamy nie jest drogą zakażenia SARS-CoV-2. Aktualnie dostępne dowody pokazują, że korzyści płynące z karmienia piersią, oraz obecności matki przy dziecku znacząco przewyższają ryzyko transmisji choroby z matki na dziecko Brak jasnych i jednorodnych zaleceń powoduje także u przedstawicieli ochrony zdrowia dodatkowy stres co przekłada się na jakość opieki oraz jak zauważyły osoby zaangażowane w analizę zwiększonego wypalenia zawodowego i co za tym idzie obniżenia opieki nad matką i dzieckiem.

ź: Rao SPN, Minckas N, Medvedev MM, et al. Small and sick newborn care during the COVID-19 pandemic: global survey and thematic analysis of healthcare providers’ voices and experiences. BMJ Global Health 2021;6:e004347. doi:10.1136/ bmjgh-2020-00434
Hafija

Nazywam się Agata. Hafija.pl to najlepszy mainstreamowy blog o karmieniu piersią.

Comments are closed here.