Karmienie piersią – HIV, CMV, HPV, HCV, HBV


Wpis ten stanowi jedynie zbiór zaleceń i informacji na temat karmienia piersią, kiedy mama jest nosicielką wirusa HIV, CMV, HPV i HCV, HBV. Nie może on stanowić podstawy do diagnozy ani być traktowany, jako porada medyczna. Nie zastąpi on wizyty u specjalisty. Każda mama z w/w infekcjami decyzję na temat żywienia swojego dziecka podejmuje indywidualnie ze specjalistą.

HIV – ludzki wirus niedoboru odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. AIDS jest obecnie uważana za chorobę przewlekłą. Wszystkie kobiety w ciąży powinny wykonać badanie na obecność wirusa HIV.

W krajach rozwiniętych według aktualnych zaleceń kobiety, które są nosicielkami wirusa HIV – w tym w Polsce – powinny karmić swoje dzieci sztucznie nawet, jeżeli są w trakcie terapii retrowirusowej. Mleko matki może być źródłem zakażenia dla dziecka. Ryzyko transmisji wirusa to ok. 16% i całkowite unikanie karmienia naturalnego jest obecnie w krajach rozwiniętych standardem żywienia dzieci, których matki są nosicielkami wirusa HIV. Wyłączne karmienie sztuczne całkowicie eliminuje ryzyko transmisji wirusa z matki na dziecko drogą pokarmową. Zalecenia te, dla krajów rozwiniętych są zgodne z aktualnym stanowiskiem WHO. WHO zaleca wyłączne karmienie sztuczne dzieci, których mamy są nosicielkami HIV zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe, osiągalne finansowo, możliwe do nieprzerwanej kontynuacji i bezpieczne, a śmiertelność związana ze sztucznym karmieniem jest niższa niż ryzyko transmisji wirusa i śmiertelność z nią związana. Mleko kobiet w trakcie terapii combination, anti-retroviral therapy (cART – terapia składa się ze stosowania kilku leków antyretrowirusowych) zawiera komórki, która mogą być źródłem zarażenia dla innych ludzi. Wskazane jest zatrzymanie laktacji.

Jeżeli matka będąca na cART decyduje się na podjęcie karmienia piersią, a badania obecności wirusa (ilość wirusa w próbce krwi) w sposób ciągły jest nieoznaczalna (jest poniżej zdolności wykrywania przez urządzenia analityczne), to jej stan zdrowia musi być szczególnie drobiazgowo monitorowany, nawet w okresie po zakończeniu karmienia. Karmienie piersią powinno być wyłączne (bez innych pokarmów podawanych dziecku), matka nie może mieć poranionych brodawek, a całkowite karmienie piersią powinno być zakończone po ukończeniu 6 miesiąca życia dziecka. Mamy nosicielki wirusa HIV, które nie są na cART i mają wykrywalne ilości wirusa we krwi nie powinny karmić dziecka piersią. Sytuacja takich matek powinna być rozpatrywana indywidualnie i nie można podejmować decyzji bez kompleksowej opieki medycznej. Karmienie mieszane przez mamy z HIV stanowi największe ryzyko zarażenia wirusem. Każde karmienie piersią przez kobiety z HIV powinno być bezwzględnie zakończone do 6 miesiąca życia dziecka. [1] Każde karmienie piersią mamy z HIV niesie ryzyko zakażenia dla dziecka i o tym zagrożeniu mama powinna zostać poinformowana przez pracowników służby zdorwia.

Na obszarach rozwijających się, ryzyko karmienia sztucznego (szczególnie ze względów sanitarnych oraz ryzyka infekcji ucha, układu pokarmowego czy dróg oddechowych u dziecka) jest wyższe niż ryzyko zakażenia wirusem HIV i tam karmienie piersią (wyłączne – nie mieszane) jest zalecane. 

 

HCV [2]– wirus wywołujący zapalenie wątroby typu C.[3] Nosicielstwo wirusa zwiększa ryzyko zapalenia wątroby typu C, które nieleczone lub niezdiagnozowane może prowadzić w ostrej fazie do powstania nowotworu wątroby.

Występowanie wirusa typu C u kobiet w ciąży to ok 1-2% w Europie i USA, a w krajach rozwijających się ok. 8%. Transmisja wirusa HCV z matki na dziecko jest udokumentowana i waha się w granicach 5-10%. W mleku matki analiza pozwala na wykrycie RNA wirusa HCV, natomiast uważa się, że nosicielstwo wirusa HCV nie jest przeciwwskazaniem do karmienia naturalnego. Wirus HCV jest transportowany przez krew i ona jest głównym źródłem zakażeń. Badania sugerują, że mleko matki nie może być efektywnym nośnikiem wirusa. Kobieta, która jest nosicielką wirusa HCV powinna zwracać uwagę na obrażenia sutków i okolic. Nie należy karmić dziecka z uszkodzonej piersi. Mleko z uszkodzonej piersi powinno być odciągane i wylewane aż do pełnego zagojenia się brodawki. Po wyleczeniu mama może podjąć ponownie karmienie z piersi. Warunkiem karmienia z pozytywnym wynikiem HCV jest brak nosicielstwa HIV oraz brak poważnego stanu chorobowego w obrębie wątroby.  Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca ostrożność w podejmowaniu decyzji o karmieniu piersią przez mamy z HCV i zaleca stałą kontrolę służby zdrowia nad matką i dzieckiem oraz edukację matek w temacie ryzyka. Są analizy, które sugerują, że mleko matki, a dokładniej siara, zawiera przeciwciała, które dają ochronę przed zakażeniem a ochrona ta trwa przez cały czas karmienia w niemowlęctwie. [4]

Decyzję o podjęciu karmienia przez mamę, która jest nosicielką HCV należy podjąć z lekarzem specjalistą.

 

 

HBV[5] – wirus wywołujący zapalenie wątroby typu, B. Zachorowanie na zapalenie wątroby w przewlekłej postaci, nieleczonej lub niezdiagnozowanej może powodować marskość wątroby oraz nowotwór.

Nosicielstwo wirusa HBV nie jest przeciwwskazaniem do karmienia naturalnego. Badania prowadzone na świecie nie potwierdzają aktywnej transmisji wirusa poprzez mleko kobiece, pomimo, że antygeny powierzchniowe zostały odkryte w mleku. HBV jest transportowany przez krew i płyny ustrojowe.  Terapię należy ustalić z lekarzem, ponieważ nie wszystkie leki są bezpieczne dla dzieci karmionych naturalnie. Dzieci matek zarażonych wirusem powinny zostać zaszczepione, natomiast uważa się obecnie iż nie trzeba wstrzymywać się z karmieniem do czasu szczepienia dziecka. Główną przyczyną zakażenia HBV od matki jest kontakt z krwią i innymi płynami dlatego przy uszkodzeniu brodawki należy powstrzymać się przed karmieniem.

 

 

CMV[6] – Cytomegalovirus – powoduje infekcję wirusową, która jet bardzo groźna dla płodu oraz osób o obniżonej odporności. Infekcja po porodzie zwykle nie niesie dużych konsekwencji zdrowotnych dla zdrowego dziecka. Może być ona zagrożeniem dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Transmisja wirusa poprzez mleko matki waha się pomiędzy 5-57%. Odnotowuje się przypadki bezobjawowych infekcji u zdrowych dzieci (zapewne ze względu na przeciwciała znajdujące się w mleku infekcja jest niezauważalna) a u mniejszości widoczne są charakterystyczne symptomy zakażenia. Zakażenie CMV u dzieci przedwcześnie urodzonych i z obniżoną odpornością powodować może stan bezpośredniego zagrożenia życia. Wcześniaki powinny być karmione mlekiem dawczyń z banku mleka lub mlekiem matki przetworzonym w celu dezaktywacji wirusa lub sztucznie. Mrożenie mleka mamy z CMV nie eliminuje wirusa z mleka. Pasteryzacja jest najlepszym sposobem eliminacji wirusa z pokarmu. Karmienie piersią i mlekiem bez obróbki u wcześniaków może stanowić zagrożenie życia i zdrowia ale nie ma jednoznacznych wytycznych podawania wcześniakom takiego mleka. AAP sugeruje podawanie pasteryzowanego pokarmu matki. Nadal nie są ostatecznie porównane skutki żywienia sztucznego u dzieci matek z CMV z żywieniem ich mlekiem matki i nie wiadomo do końca czy ryzyko infekcji przeważa nad pozytywnymi skutkami karmienia naturalnego. Dla dzieci urodzonych o czasie infekcja matki wirusem CMV nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią.

 

 

HPV[7] – wirus brodawczka ludzkiego, którego specyficzne szczepy mogą powodować raka szyjki macicy. DNA wirusów HPV w tym wirusów powodujących raka szyjki macicy były wykrywalne w mleku mamy w badaniach. Istnieją także badania, które nie wykazywały obecności wirusa w mleku mamy. Badanie sugerują, że ryzyko infekcji oraz transmisja wirusa poprzez mleko matki są niskie. Istnieje ryzyko infekcji w czasie przejścia przez kanał rodny oraz bezpośrednio z jamy ustnej rodziców. Nie jest ustalone czy potencjalna infekcja może mieć skutki onkologiczne dzieci. Badania nad tym zagadnieniem są nadal prowadzone.

 

WirusWykrywalny w mleku mamyPojawienie się infekcji u dziecka karmionego piersiąCzy stanowi przeciwwskazanie do karmienia naturalnego
HIVTakTakTak, w krajach rozwiniętych
Cytomegalovirus - zdrowe niemowlę urodzone o czasieTakTakNie
Cytomegalovirus - wcześniak i dziecko z zaburzeniami odpornościTakTakIndywidualna procedura
HBVTak, antygen powierzchniowyNieNie, w krajach rozwiniętych
HCVTakNieNie o ile matka nie jest nosicielką wirusa HIV
HPVPotencjalnie takNa chwilę obecną nie odnotowanoNa chwilę obecną nie
Tabela na podstawie: Neonatology for the Generalist Maternal transmission of infectious pathogens in breast milk

 

[1] HIV – British HIV Association Guidelines for the Management of HIV Infection in Pregnant Women 2012 (2014 interim review)

HIV i AIDS

Bardzo ważne badanie w ciąży

Mnie to nie dotyczy

[2] HCV http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/hepatitis.htm

Clinical course and management of acute and chronic viral hepatitis during pregnancy A. Licata, D. Ingrassia, A. Serruto, M. Soresi, L. Giannitrapani, G. Montalto, A. Craxı and P. L. Almasio Sezione di Gastroenterologia & Epatologia, Sezione di Medicina Interna, Di.Bi.M.I.S., Universita di Palermo, Palermo, Italy Received June 2014; accepted for publication August 2014

Estimation of Hepatitis C Virus Infections Resulting From Vertical Transmission in Egypt Lenka Benova,1,2 Susanne F. Awad,1 F. DeWolfe Miller,3 and Laith J. Abu-Raddad1,4,5

[3] http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/o-hcv

[4] Prospective Cohort Study of Mother-to-Infant Infection and Clearance of Hepatitis C in Rural Egyptian Villages Fatma M. Shebl,1,2 Samer S. El-Kamary,1 Doa’a A. Saleh,3 Mohamed Abdel-Hamid,1,4 Nabiel Mikhail,4 Alif Allam,2 Hanaa El-Arabi,2 Ibrahim Elhenawy,2 Sherif El-Kafrawy,2,4 Mai El-Daly,2,4 Sahar Selim,2 Ayman Abd El-Wahab,2 Mohamed Mostafa,2 Soraya Sharaf,2 Mohamed Hashem,1 Scott Heyward,1 O. Colin Stine,1 Laurence S. Magder,1 Sonia Stoszek,1 and G. Thomas Strickland1 Journal of Medical Virology 81:1024–1031 (2009)

[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24373092

[6] Evaluation of Cytomegalovirus Infection in Low–Birth Weight Children by Breast Milk Using a Real-Time Polymerase Chain Reaction Assay Romero-Gomez Maria Pilar,1* Cabrera Marta,2 Montes-Bueno Maria Teresa,2 Cendejas-Bueno Emilio,1 Segovia Cristina,2 Pastrana Natividad,2 Mingorance Jesus,1 and Omenaca Felix2

Transmission of cytomegalovirus via breast milk to the prematurely born infant: a systematic review S. Kurath1, G. Halwachs-Baumann2, W. Mu¨ ller1 and B. Resch1

Acquisition of human cytomegalovirus infection in infants via breast milk: natural immunization or cause for concern? Mark R. Schleiss

Review of cytomegalovirus shedding in bodily fluids and relevance to congenital cytomegalovirus infection Michael J. Cannon1*, Terri B. Hyde2 and D. Scott Schmid2

Cytomegalovirus transmission to extremely low-birthweight infants through breast milk S. DOCTOR1, S. FRIEDMAN1,M. S. DUNN2, E. V. ASZTALOS2, L. WYLIE2, T. MAZZULLI3, M. VEARNCOMBE4 & K. O’BRIEN5

[7] Can ‘high-risk’ human papillomaviruses (HPVs) be detected in human breast

milk? Ioannis N Mammas (mammasjo@googlemail.com)1 , Apostolos Zaravinos2 , George Sourvinos2 , Nikolaos Myriokefalitakis1 , Maria Theodoridou3, Demetrios A Spandidos2

The possibility of vertical transmission of human papillomavirus through maternal milk  K. Yoshida , H.urumoto A. Abe, T. Kato , M. Nishimura , A. Kuwahara , K. Maeda , T. Matsuzaki & M. Irahara

High risk human papillomavirus and Epstein Barr  virus in human breast milk  Wendy K Glenn, Noel J Whitaker and James S Lawson*

Analysis of the presence of cutaneous and mucosal papillomavirus types in ductal lavage fluid, milk and colostrum to evaluate its role in breast carcinogenesis M Cazzaniga1, T Gheit2, C Casadio1,

http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827.full#content-block

Breastfeeding Marie Davis, RN, IBCLC

Davis, Marie; CME Resource (2013-05-01). Breastfeeding

.
Hafija

Nazywam się Agata. Hafija.pl to najlepszy mainstreamowy blog o karmieniu piersią.

28 komentarzy

 • Dominika
  26 sierpnia 2015 at 21:15

  W tekście o cmv jest chyba błąd, bo dalej piszesz o mrożeniu mleka w kontekście hcv. Pewnie z rozpędu 🙂 Ale jak zawsze krótko i świetnie merytorycznie.

  • Hafija
   26 sierpnia 2015 at 21:30

   tak miało być CMV 🙂 dziękuję za uwagę

 • Dagatree
  27 sierpnia 2015 at 19:36

  Jak zwykle super tekst.

 • Asia
  1 września 2015 at 13:54

  Mam pytanie – mam HPV, czy powinnam przestać kp??? nikt mi nie powiedział, że wirus może przeniknąć w mleku i karmię już pół roku :((((((

  • Hafija
   1 września 2015 at 13:55

   Dotychczas nie zdążył sie żaden przypadek zakażenia ze skutkiem onkologicznym wiec na dzień dzisiejszy badania sugerują ze HPV nie jest przeciwwskazaniem :!

  • miecia
   18 września 2015 at 19:45

   Proponuje zrobić po jakimś czasie jeszcze raz badanie na hpv. Nie wiem jak u ciebie ale mnie nastraszno wirusem i rakiem. Wyszła mi zła cytologia, zrobiłam dokładniejsza i zakażenie hpv. Pobrano wycinki i nie było złych zmian dzieki bogu. Po roku zrobiłam ponownie ta dokładniejsza cytologie i wirusa juz w nie było. „Nowy” lekarz wyjaśnił mi, że 80% kobiet ma w trakcie swojego życia zakażenie tym wirusem i w wiekszci organizm sam go zwalcza. A że badam się regularnie to akurat trafiłam w ten czas. Niestety trafiłam tez na lekarza, który przedstawił mi już czarny scenariusz. Oczywiście nie można też tego zakazenia bagatelizować ale na pewno nie bać się tak jak ja się bałam.

  • Hafija
   19 września 2015 at 16:49

   Nie można się pozbyć HPV

  • Ania
   5 listopada 2015 at 19:03

   Miecia, a wiesz jaki typ HPV miałaś? Dobrze że Twój organizm zwalczył te zakażenie 🙂

  • Aniq
   12 marca 2017 at 12:37

   Asia i jak? Przerwałaś karmienie? Jeśli nie to ile kamilaś? Ja się dowiedziałam po 14 miesiącach kp… Nie wiem czy przerwanie na tym etapie coś da…

  • Asia
   13 marca 2017 at 14:00

   Karmię nadal 🙂 czas pokaże czy to była dobra dcyzja, córa w sobotę skończyła 2 lata 🙂 wyniki mam dobre (cytologia itd.), więc na razie cisza, nie powtarzałam badań na HPV, więc nie wiem co z tym dalej się dzieje… pozdrowienia!

  • Mariola
   17 lutego 2018 at 19:50

   Urodziłam niedawno dziecko i strasznie panikuję czy nic na nie nie przeszlo. Teraz dowiaduję się jeszcze o tym, że karmienie też może zaszkodzić. Jak żyć z tą chorobą i nie zwariować. Niby mówią, że noworodki same zwalczają tego wirusa, ale ja jak zwykle widzę wszystko w czarnych barwach 🙁

 • Ania
  5 listopada 2015 at 19:00

  Oczywiście że można! W 80% przypadków wirus HPV zwalczany jest przez mechanizmy obronne organizmu. W 20% przypadków może przejść w stan przetrwały i istnieje ryzyko że, szczególnie przy onkogennych typach wirusa – zrobi coś złego. Należy więc regularnie się kontrolować.

 • Any
  24 lutego 2017 at 20:41

  Czy mozna karmic piersia przy hpv?

  • Hafija
   24 lutego 2017 at 21:25

   wszystko jest w poście

 • Any
  24 lutego 2017 at 21:34

  ….czyli, ze tak?

  • Hafija
   24 lutego 2017 at 21:36

   „HPV[7] – wirus brodawczka ludzkiego, którego specyficzne szczepy mogą powodować raka szyjki macicy. DNA wirusów HPV w tym wirusów powodujących raka szyjki macicy były wykrywalne w mleku mamy w badaniach. Istnieją także badania, które nie wykazywały obecności wirusa w mleku mamy. Badanie sugerują, że ryzyko infekcji oraz transmisja wirusa poprzez mleko matki są niskie. Istnieje ryzyko infekcji w czasie przejścia przez kanał rodny oraz bezpośrednio z jamy ustnej rodziców. Nie jest ustalone czy potencjalna infekcja może mieć skutki onkologiczne dzieci. Badania nad tym zagadnieniem są nadal prowadzone.”

 • Any
  25 lutego 2017 at 14:52

  A jak to Pani rozumie? Ze bardziej tak niz nie? Moim zdaniem sa gorsze choroby itp, przy ktorych nie mozna karmic. Nie wiem jak interpretowac ten wpis ;(

  • Hafija
   26 lutego 2017 at 22:24

   Polecam kosnultację z pediatrą IBCLC

 • Zet
  18 kwietnia 2017 at 22:12

  Miło dowiedzieć się po dwóch latach karmienia wcześniaka nr 1, że mogłam mu zaszkodzić cmv… Wcześniak nr 2 ma 2,5 miesiąca, również gustuje w moim mleku. W sumie na tym etapie za późno na refleksje. Teraz tylko jak najdłużej karmić, żeby jego zdrowie wspierać.

 • Paulina
  5 sierpnia 2017 at 12:51

  A co z bolerioza ? Czy można karmić piersią ?

 • Emma
  5 września 2017 at 13:17

  Witam.
  Chciałam zapytać czy jak stwierdzono u mnie CMV i urodziłam dzieci w 35tygodniu i 5 dniu z wagą 2300g i 2240g to mogę karmić piersią czy zarażę dzieci? Pytałam lekarza chorób zakaźnych i mówi że mogę karmić.
  Mogła bym prosić Panią o radę?

  • Hafija
   6 września 2017 at 07:22

   Decyzję podejmuje lekarz

 • Ania
  21 listopada 2017 at 14:34

  A czy można w trakcie kp zaszczepić się na hpv?

 • Aleksandra
  16 marca 2018 at 09:01

  Czy można karmić piersią w przypadku choroby autoimmunologicznej? Przeciwciała matki przechodzą do mleka czy zatem mogą być one niebezpieczne dla dziecka i atakować jego komórki?

  • Hafija
   16 kwietnia 2018 at 21:08

   nie to nie tak działa

skomentuj