Browsing tag: więź

Ojciec i dziecko – budowanie więzi


Bardzo często słyszy się, że karmienie piersią ogranicza ojcom możliwość budowania więzi z dzieckiem. Najdziwniejsze jest to, że często mówi się o tym tak, jakby żywienie było jedynym i najlepszym sposobem budowania relacji dziecko-rodzic. Nie jest to prawdą. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że ojciec ma swoją unikalną więź z dzieckiem inną od więzi dziecka